BevTOUR

Proizvajalcem / pridelovalcem hrane in pijač, podpornim organizacijam in posrednikom iz omenjenega sektorja, na območju celotne Evrope, nuditi pomoč pri prepoznavanju potencialnih koristi gastronomskega turizma za njihovo poslovanje.

O projektu

Opis projekta

Gastronomski turizem, kulinarični turizem oziroma turizem hrane in pijač predstavlja raziskovanje hrane in pijač kot enega izmed namenov turizma. Raziskovanje hrane in pijač predstavlja vitalno komponento turistične izkušnje, ki prispeva h krepitvi in razvoju lokalnega ter regionalnega turizma. T.i. “turizem hrane in pijač” predstavlja potovanje z namenom »okusiti ciljno destinacijo in ob lokalni kulinariki začutiti kraj«. Pomembno prispeva tudi k razvoju lokalnega gospodarstva, saj se tako ustvarjeni prihodki posredno prenesejo tudi na poljedelstvo, proizvodnjo in zaposlenost v lokalnem okolju. Prav tako prispeva k večji ozaveščenosti lokalne skupnosti in ponosu na lokalne kulinarične kulture.

Rezultati projekta BevTOUR bodo proizvajalcem / pridelovalcem hrane in pijač, podpornim organizacijam in posrednikom iz omenjenega sektorja na območju celotne Evrope v pomoč pri prepoznavanju potencialnih koristi gastronomskega turizma za njihovo poslovanje in razvoj širšega območja / regije. Projekt jim bo, s pomočjo primerov dobrih praks iz Evrope, pomagal razumeti in prepoznati možnosti za pospešitev razvoja turizma.

Cilji projekta

Glavni cilji projekta BevTOUR so: 

Primeri dobrih praks

Identificirati in predstaviti primere dobrih praks na področju gastronomskega turizma v Evropi

Ozaveščenost

Povečati ozaveščenost manjših t.i. »obrtnih« proizvajalcev hrane in pijač o priložnostih v gastronomskem turizmu

Zagotovitev orodij

Gostinskim ponudnikom in regionalnim posrednikom zagotoviti orodja za razvoj njihove lastne turistične ponudbe in pripravo marketinške strategije.

Stopite v stik

Veselimo se vašega sporočila