Projekt

O projektu

Učinek projekta

Namen strategije projekta BevTOUR je diseminacija na različnih področjih  

Pričakovani učinek projekta je razvoj gastronomskega turizma v regijah, kar naj bi se doseglo z vzpostavitvijo novih omrežij in poti ter nudenjem podpore obstoječim proizvodnim omrežjem za tesnejše sodelovanje s posredniki pri razvoju regionalnega načrta za razvoj turizma.

Želeni učinek projekta je, da bi vsak delodajalec in delojemalec v Evropi imela prost dostop do internetne strani in orodij projekta BevTOUR in bi tako lažje razumela priložnosti, ki jih lahko ponudi turizem.

Rezultati

V okviru projekta bomo razvili naslednje rezultate 

IR1 - BevTOUR PRIROČNIK S PRIMERI DOBRIH PRAKS

BevTOUR PRIROČNIK S PRIMERI DOBRIH PRAKS bo pripravljen posebej za potrebe proizvajalcev hrane in pijač, ki v svojo ponudbo želijo dodati še nekatere turistične produkte. Priročnik bo koristen tudi za organizatorje potovanj in posrednike, svetovalce, trenerje in podporne agencije, ki delujejo na tem področju. Vseboval bo  najmanj 11 dobro izvedenih praktičnih primerov iz vse Evrope, zajel pa bo vrsto različnih kategorij hrane in pijač. V priročnik bo vključen tudi vodnik o izvedbi promocije kulinarično-turističnih destinacij.  Kot takšen bo predstavljal pomemben vir znanja, ki bo v pomoč lastnikom in upravljavcem majhnih kulinarično-turističnih destinacij pri razumevanju in učinkoviti uporabi različnih obstoječih načinov promocije.

IR2 - BevTOUR VODNIK

BevTOUR VODNIK (rezultat z dodano vrednostjo) bo namenjen turistom, koristen pa bo tudi za organizatorje potovanj in posrednike. Vodnik bo izdelan v fazi raziskave, saj projektna naloga v tej fazi vključuje identifikacijo projektov gastronomskega turizma v državah partnericah projekta. Vseboval bo najmanj 33 identificiranih projektov iz vse Evrope, različnih kategorij hrane in pijače.

IR3 - BevTOUR PLATFORMA

BevTOUR platforma bo razdeljena na več delov z glavnimi naslovi, kot sledi iz nadaljevanja: 

 • Teme (kategorije hrana / pijače; proizvajalci / proizvodi) 
 • Zakaj BevTOUR (vidik proizvajalci / turistične agencije / organizatorji potovanj) 
 • Zemljevidi poti in vodniki 
 • Raziskovalna poročila 
 • Priročnik s primeri dobrih praks 
 • Vodnik 
 • Gradivo za diseminacijo 
 • O projektu programa ERASMUS+ »BevTOUR« 

Transnacionalni sestanki

V času izvedbe projekta bodo izvedeni 4 transnacionalni sestanki projekta, ki se jih bodo, skladno z delovnim načrtom in projektnimi mejniki, udeležili vsi projektni partnerji.

Ključne točke dnevnega reda:

 • prijava in dobrodošlica, predstavitve in skupinsko fotografiranje; 
 • pregled načrtov projekta za komunikacijo, diseminacijo, zagotavljanje kakovosti in evalvacijo ter zahteve za poročanje. Predstavitve vodij posameznih podsklopov – kjer je to primerno.
 • predstavitev nacionalnih poročil s strani projektnih partnerjev.
 • partnerji identificirajo primere dobrih praks za nadaljnje delo. Enotna predloga obrazca bo dogovorjena.
 • razprava in dogovor o vsebini in obliki logotipa, internetne strani in priročnika
 • študijski obisk 
 • priprava projektnega videa s prispevki vseh partnerjev
 • nadaljnji koraki, aktivnosti, časovnica & razprava
 • objava za medije  

Ključne točke dnevnega reda:  

 • poročilo o napredku in predstavitve nosilcev posameznih podsklopov 
 • predstavitev spletne strani projekta in spletna objava raziskovalnega poročila – oboje v jezikih vseh držav partneric projekta. 
 • predstavitev 33 primerov dobrih praks 
 • razprava, glasovanje in dogovor o končnem naboru primerov dobrih praks, ki bodo predmet nadaljnje obdelave;
 • dogovorjena enotna predloga obrazca za nadaljnjo obdelavo izbranih primerov dobrih praks in dogovor o obliki Priročnika
 • studijski obisk 
 • nadaljnji koraki, aktivnosti, časovnica & razprava 
 • priprava projektnega videa s prispevki vseh partnerjev 
 • objava za medije 

2. transnacionalni sestanek v Španiji bo gostil Dramblys 

Ključne točke dnevnega reda: 

 • poročilo o napredku in predstavitve nosilcev posameznih podsklopov 
 • predstavitev končnega izbora primerov dobrih praks pred njihovo vključitvijo v Priročnik 
 • predstavitev prvega osnutka Priročnika in časovnice za izvedbo pregleda in prevoda tekstov;   
 • študijski obisk 
 • nadaljnji koraki, aktivnosti, časovnica & razprava 
 • priprava projektnega videa s prispevki vseh partnerjev 
 • objava za medije  
3. transnacionalni sestanek v Italiji (Sicilija) bo gostil MEDORO 

Ključne točke dnevnega reda: 

 • poročilo o napredku in predstavitve nosilcev posameznih podsklopov 
 • osredotočenje na diseminacijo v zadnjih mesecih izvajanja projekta 
 • priprava za nadaljevanje aktivnosti v obdobju po zaključku financiranja projekta
 • priprava na multiplikacijske dogodke
 • študijski obisk 
 • nadaljnji koraki, aktivnosti, časovnica & razprava
 • predstavitev navodil & zahtev za pripravo Končnega poročila 
 • dogovor o aktivnostih v obdobju po zaključku financiranja projekta in zadolžitve 

4. transnacionalni sestanek v Estoniji (Talin) bo gostil YSBF 

Multiplikacijski dogodki

V državah partnericah projekta bo, v 22 mesecu izvajanja projekta, izvedeno skupno 11 multiplikacijski dogodkov.