BevTOUR

Aidata toidu- ja joogitootjatel ning selle sektori tugiorganisatsioonidel ja vahendajatel kogu Euroopas mõista toidu- ja joogiturismi võimalikku kasu oma äritegevusele.

Projektist

Projekti kirjeldus

Gastroturism, kulinaarne turism või toidu- ja joogiturism on toidu/joogi uurimine kui turismi eesmärk. Toidu või joogi uurimist peetakse turismielamuse oluliseks komponendiks, mis aitab tugevdada ja arendada kohalikku ja piirkondlikku turismi. Toidu-/joogiturism on “reisimine, mille eesmärk on saada aimu kohalikest maitsetest”. Gastroturism toob kasu kohalikule majandusele turismikulutuste, kohaliku põllumajanduse ja tootmise ning tööhõive osas. Samuti aitab see suurendada kogukonna teadlikkust ja uhkust kohaliku kulinaarse kultuuri üle.

BevTOURi projekti tulemused aitavad toidu- ja joogitootjatel ning selle sektori tugiorganisatsioonidel ja vahendajatel kogu Euroopas mõista toidu- ja joogiturismi võimalikku kasu nende enda äritegevusele ja piirkonnale laiemalt. See aitab neil mõista, mis on võimalik nende turismipotentsiaali arendamisel Euroopa parimate tavade kaudu.

Eesmärgid

BevTOURi peamised eesmärgid on järgmised 

Parimad tavad

Tuvastada ja kirjeldada üksikasjalikult parimaid tavasid toidu– ja joogiturismi valdkonnas kogu Euroopas 

Teadlikkus

Suurendada käsitööndusliku toidu ja joogi tootjate teadlikkust pakutavatest majanduslikest võimalustest 

Tööriistade pakkumine

Anda tootjatele ja piirkondlikele vahendajatele vahendid turismitoote ja turundusstrateegia arendamiseks 

Ootame teid huviga!

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST