Project

Projekti kohta

Projekti mõju

BevTOURi strateegia on levitada teavet mitmel rindel. 

Eeldatav mõju on toidu- ja joogiturismi arendamine piirkondades, luues uusi võrgustikke ja marsruute ning toetades olemasolevaid tootjavõrgustikke, et nad saaksid teha koostööd vahendajatega piirkondliku turismiplaani väljatöötamiseks.

Soovitud mõju on, et iga tööandja ja töötaja Euroopas saaks tasuta juurdepääsu BevTOURi veebisaidile ja tööriistakomplektile ning mõistaks, milliseid võimalusi turism võib pakkuda.

Väljundid

Selle projekti rakendamisel töötame välja järgmised tulemused. 

IΟ1 - BEVTOUR PARIMATE TAVADE KÄSIRAAMAT

BEVTOUR PARIMATE TAVADE KÄSIRAAMAT töötatakse välja toiduainete/jookide tootjatele, kes soovivad lisada turismitooteid oma tooteportfelli. Samuti on see väga oluline reisikorraldajatele ja vahendajatele, konsultantidele, koolitajatele ja tugiagentuuridele, kes töötavad selles valdkonnas. Käsiraamat sisaldab vähemalt 11 hästi välja töötatud juhtumiuuringut kogu Euroopast, mis hõlmavad erinevaid toidu- ja joogikategooriaid. Raamat sisaldab ka juhendit selle kohta, kuidas reklaamida gastroturismi sihtkohta. See abimaterjal luuakse selleks, et aidata väikeste gastroturismi sihtkohtade omanikel ja juhtidel mõista ja tõhusalt kasutada erinevaid neile kättesaadavaid edendamisvõimalusi.

IΟ2 - BEVTOUR REISIJUHT

BEVTOUR REISIJUHT töötatakse välja turistide jaoks ja see on lisaväärtust andev väljund. See on väga oluline ka reisikorraldajatele ja vahendajatele. Juhendmaterjal töötatakse välja teadusuuringute etapis, kuna selle etapi ülesannete hulka kuulub toidu- ja joogiturismi projektide väljaselgitamine igas partnerriigis. Käsiraamat sisaldab vähemalt 33 tuvastatud projekti kogu Euroopast, mis hõlmavad erinevaid toidu- ja joogikategooriaid. 

IΟ3 - BevTOUR platvorm

BevTOURi platvorm jaguneb mitmesse ossa, mille peamised rubriigid on järgmised: 

 • Teemad (toidu-/jookide kategooriadmitu tootjat/toodet) 
 • Miks BevTour (tootja/turismiagentuur/reisikorraldaja perspektiivid) 
 • Marsruudikaardid ja reisijuhid 
 • Teadusuuringute aruanded 
 • Parimate tavade käsiraamat 
 • Juhendaja 
 • Materjalide levitamine 
 • BevTOUR Erasmus+ projekti kohta 

Riikidevahelised kohtumised

Projekti elluviimise ajal toimub 4 riikidevahelist projekti koosolekutkus osalevad kõik projektipartnerid vastavalt tööplaanile ja projekti vahe-eesmärkidele. 

Peamised päevakorrapunktid:

 • Registreerimine ja tervitaminetutvustused ja grupifoto. 
 • Projektiplaanide läbivaatamine seoses kommunikatsioonilevitamisekvaliteedi ja hindamise ning aruandlusnõuetegaVajaduse korral konkreetsete ülesannete juhtide ettekanded. 
 • Partnerite riiklike aruannete esitlused. 
 • Partnerid määravad kindlaks juhtumidmida nad arendavadLepitakse kokku ühises näidises. 
 • Arutelu ja kokkulepe logo, veebilehe ja käsiraamatu sisu ja vormi kohta. 
 • Õppekülastus. 
 • Projekti video salvestamine koos kõigi partnerite panusega. 
 • Järgmised sammudtegevuspunktidajakava ja rühmadiskussioon. 
 • Pressiülevaade 

Peamised päevakorrapunktid: 

 • Eduaruanne ja konkreetsete ülesannete juhtide ettekanded 
 • Projekti veebilehe esitlemine kõigis partnerite keeltes ja uurimisaruande avaldamine Internetis kõigis partnerite keeltes. 
 • 33 juhtumiuuringu esitlus 
 • Aruteluhääletamine ja kokkulepe lõplike “parimate tavade” juhtumite edasiseks arendamiseks. 
 • Valitud juhtumite jaoks kokkulepitud mall ja kokkulepe käsiraamatu formaadi osas. 
 • Õppekülastus
 • Järgmised sammudtegevuspunktidajakava ja & rühmaarutelu 
 • Projekti video salvestamine koos kõigi partnerite panusega 
 • Pressiülevaade 

Dramblys korraldab 2. kohtumise Hispaanias. 

Peamised päevakorrapunktid: 

 • Eduaruanne ja konkreetsete ülesannete juhtide ettekanded 
 • Lõplike juhtumiuuringute esitamine käsiraamatusse lisamiseks 
 • Esitlus käsiraamatu esimese projekti kohta. Ja läbivaatamisperioodi päevakord ja tõlked 
 • Õppekülastus 
 • Järgmised sammudtegevuspunktidajakava ja & rühmaarutelu 
 • Projekti video salvestamine koos kõigi partnerite panusega 
 • Pressiülevaade 
MEDORO korraldab 3. kohtumise Sitsiilias. 

Peamised päevakorrapunktid: 

 • Eduaruanne Konkreetsed ülesannete juhid Ettekanded 
 • Projekti viimaste kuude tegevuste kohta. 
 • Ettevalmistused projekti tegevuste jätkamiseks pärast projekti rahastuse lõppu. 
 • Ettevalmistus leviürituste korraldamiseks. 
 • Õppekülastus 
 • Järgmised sammudtegevuspunktidajakava ja & rühmaarutelu 
 • Lõpliku aruandluse nõuete esitamine 
 • Rahastamisjärgsete tegevuste ja kohustuste kokkuleppimine 

YSBF korraldab viimase kohtumise Tallinnas. 

Levitusüritused

Projekti rakendamise 22. kuu jooksul viiakse igas partnerriigis läbi 11 levitusüritust.