Το έργο

Αντίκτυπο Του Έργου

Αντίκτυπο Του Έργου

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου δίνεται έμφαση στη διάδοση των αποτελεσμάτων του με διάφορους τρόπους 

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η ανάπτυξη τουρισμού τροφίμων και ποτώνμέσω της δημιουργίας νέων δικτύων και διαδρομώνκαι την υποστήριξη των υφιστάμενων δικτύων παραγωγών να συνεργαστούν με μεσάζοντες για την ανάπτυξη περιφερειακού σχεδίου τουρισμού. 

Ο επιθυμητός αντίκτυπος είναι ότι κάθε εργοδότης και εργαζόμενος στην Ευρώπη θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο και την εργαλειοθήκη του έργου BevTOUR, και θα κατανοήσουν τις ευκαιρίες που μπορεί να τους προσφέρει ο τουρισμός. 

Παραδοτέα

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα. 

IO1 - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το εγχειρίδιο καλών πρακτικών θα αναπτυχθεί για παραγωγούς τροφίμων και ποτών που επιθυμούν να προσθέσουν τουριστική αξία στα προϊόντα τους. Θα είναι, επίσης, πολύ σημαντικό για τους τουριστικούς πράκτορες και μεσάζοντες, τους συμβούλους, τους εκπαιδευτές, και τους οργανισμούς υποστήριξης που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Το εγχειρίδιο θα περιέχει τουλάχιστον 11 καλά αναπτυγμένες μελέτες περίπτωσης από όλη την Ευρώπη, που θα καλύπτουν μια σειρά κατηγοριών τροφίμων και ποτών. Θα περιλαμβάνει, επίσης, έναν οδηγό για τον τρόπο προώθησης προϊόντων γαστρο-τουρισμού. Σκοπός της δημιουργίας του είναι να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές μικρών επιχειρήσεων γαστρο-τουρισμού να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους τρόπους προώθησης των προϊόντων τους. 

IΟ2 – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Πρόκειται για έναν ταξιδιωτικό οδηγό, ο οποίος θα είναι χρήσιμος τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τους τουριστικούς πράκτορες και μεσάζοντες. Ο οδηγός θα αναπτυχθεί από τα αρχικά στάδια της έρευνας, καθώς θα προσδιοριστούν έργα τουρισμού τροφίμων και ποτών σε κάθε χώρα εταίρο. Ο οδηγός θα περιέχει τουλάχιστον 33 έργα που έχουν προσδιοριστεί από όλη την Ευρώπη και θα καλύπτουν μία σειρά κατηγοριών τροφίμων και ποτών. 

IΟ3 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα BevTOUR θα χωριστεί σε διάφορες ενότητες, οι κύριες των οποίων είναι οι εξής: 

 • Θεματικές (κατηγορίες τροφίμων και ποτών, παραγωγοί και προϊόντα) 
 • Προοπτικές (παραγωγών, τουριστικών γραφείων) 
 • Ταξιδιωτικοί χάρτες και οδηγοί 
 • Ερευνητικές αναφορές 
 • Εγχειρίδιο καλών πρακτικών 
 • Βιβλίο οδηγιών 
 • Υλικά διάδοσης 
 • Σχετικά με το έργο  

Διακρατικές Συναντήσεις

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 4 διακρατικές συναντήσεις μεταξύ όλων των εταίρων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και τα ορόσημα του έργου.  

Βασικά Στοιχεία Ατζέντας: 

 • Καλωσόρισμα και ομαδική φωτογραφία. 
 • Επανεξέταση των σχεδίων του έργων σχετικά με την επικοινωνία, τη διάδοση, την ποιότητα, την αξιολόγησης και τις αναφορές.  
 • Προσδιορισμών των περιπτώσεων που θα αναπτυχθούν από κάθε εταίρο. Ένα κοινό πρότυπο θα συμφωνηθεί. 
 • Συζήτηση και συμφωνία για περιεχόμενο και τη μορφοποίηση του λογότυπου, του ιστιότοπου και του εγχειριδίου. 
 • Καθορισμός επόμενων βημάτων, χρονοδιάγραμμα και ομαδική συζήτηση. 
 • Καταγραφή συνάντησης. 
 • Ενημέρωση τύπου. 

Βασικά Στοιχεία Ατζέντας: 

 • Έκθεση προόδου και παρουσιάσεις συγκεκριμένων εργασιών των εταίρων. 
 • Παρουσίαση της ιστοσελίδας του έργου. 
 • Παρουσίαση των 33 μελετών περίπτωσης. 
 • Συζήτηση και συμφωνία των τελικών καλών πρακτικών για περαιτέρω ανάπτυξη. 
 • Καθορισμός επόμενων βημάτων, χρονοδιάγραμμα και ομαδική συζήτηση. 
 • Καταγραφή συνάντησης. 
 • Ενημέρωση τύπου. 

Βασικά Στοιχεία Ατζέντας: 

 • Έκθεση προόδου και παρουσιάσεις συγκεκριμένων εργασιών των εταίρων. 
 • Παρουσίαση των τελικών μελετών περίπτωσης. 
 • Παρουσίαση της πρώτης έκδοσης του εγχειριδίου καλών πρακτικών 
 • Καθορισμός επόμενων βημάτων, χρονοδιάγραμμα και ομαδική συζήτηση. 
 • Καταγραφή συνάντησης. 
 • Ενημέρωση τύπου. 

Βασικά Στοιχεία Ατζέντας: 

 • Έκθεση προόδου και παρουσιάσεις συγκεκριμένων εργασιών των εταίρων. 
 • Εστίαση στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου κατά τους τελευταίους μήνες υλοποίησής τους. 
 • Προετοιμασία για τις εκδηλώσεις. 
 • Καθορισμός επόμενων βημάτων, χρονοδιάγραμμα και ομαδική συζήτηση. 
 • Παρουσίαση των απαιτήσεων για την τελική αναφορά. 
 • Συμφωνία των δραστηριοτήτων και των δεσμεύσεων μετά τη χρηματοδότηση. 

Εκδηλώσεις

Κατά τον 22ο μήνα υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 11 εκδηλώσεις, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα του έργου στους ενδιαφερόμενους κάθε χώρας.