Εταίροι

Εταιρικό Σχήμα

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 12 οργανισμούς από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία. 

Το Strode College είναι ένα από τα κολλέγια με τις υψηλότερες επιδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρόοδο που παρουσιάζουν οι μαθητές του. Αποτελεί το μοναδικό Κολέγιο Περαιτέρω Εκπαίδευσης στο Mendip και στο Somerset. Οι μαθητές του απολαμβάνουν εξαιρετική διδασκαλία και υποστήριξη, παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο και επιτυγχάνουν πέρα από τις προσδοκίες.

Το CRN ιδρύθηκε το 2007 και ασχολείται με την επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων. Εξειδικεύεται σε δραστηριότητες κατάρτισης στους τομείς των διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κινητικότητας, και της μετανάστευσης.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη σε διάφορους τομείς (δημιουργικές δυνατότητες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά, τουρισμός, εκπαιδευτικές και άλλες κοινωνικές υποδομές, διεθνής συνεργασία και διεθνοποίηση των ΜΜΕ).

Ο E-code είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος αφιερωμένος στη διά βίου μάθηση. Στόχος του είναι η προσφορά μοναδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε περιεχόμενο, μεθοδολογία και γεωγραφική κάλυψη, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική μάθηση, την εντατική εκπαίδευση, την κινητικότητα, αλλά και παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης ή επαγγελματικές ευκαιρίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.

Το Inn-Training είναι μία μικρή εξειδικευμένη εταιρεία κατάρτισης με έδρα το Norfolk του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία λειτουργεί τα τελευταία 16 χρόνια, και παρέχει μαθήματα και εξειδικευμένη εκπαίδευση στη φιλοξενία, την αναψυχή, τα ταξίδια και τον τουρισμό. Στόχος της είναι η υποστήριξη των σχετικών επιχειρήσεων, με σκοπό να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν στις εμπειρίες που δημιουργούνται.

Το ISAG - European Business School είναι ένα Ιδιωτικό Πολυτεχνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το 1979 και βρίσκεται στο Πόρτο. Διαθέτει 40 χρόνια ιστορία και παράδοση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθοδηγούμενη από μία υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και μία καινοτόμο και σεβαστή θέση. Το ISAG είναι πρωτοπόρος στα μαθήματα Διοίκησης και Τουρισμού στη βόρεια Πορτογαλία.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση όπως επιχειρηματικότητας. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα όπως Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +.

Ο DRAMBLYS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Eurotracks είναι ένα μικρό εκπαιδευτικό κέντρο που ιδρύθηκε το 2015. Πρόκειται για έναν ιδιωτικό οργανισμό με 5 υπαλλήλους, και οι κύριοι στόχοι του είναι η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη, και η βελτίωση των προσόντων των εργαζομένων. Βρίσκεται στο Παρίσι και συνεργάζεται με διάφορες γαλλικές περιοχές: Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France, Guyana, Corse, Occitanie, Bretagne.

Ο MEAG είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1986, με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας στην περιοχή. Από την ίδρυσή του, υποστήριξε ενεργά τη δημιουργία περισσότερων από 3.000 θέσεων εργασίας μέσω διάφορων ενδιαφερόντων, έργων και πρωτοβουλιών. Τα Κέντρα Επιχειρήσεων του MEAG φιλοξενούν 26 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υποστηρίζουν άμεσα πάνω από 200 θέσεις εργασίας.

Το Youth in Science and Business Foundation-YSBF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, των καινοτόμων ιδεών και της δημιουργικότητας. Έμμεσος στόχος του είναι, επίσης, η παροχή περισσότερων ευκαιριών στον τουρισμό, και στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Το Medoro αποτελεί μία κοινοπραξία, της οποίας η αποστολή είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης, της διεθνούς συνεργασίας και, κυρίως, της ενδυνάμωσης των νέων μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης, εκπαίδευσης και αυτοαπασχόλησης. Πάνω από 15 χρόνια δραστηριότητας, το Medoro έχει προωθήσει και διαχειριστεί, άμεσα ή σε συνεργασία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, πολλά προγράμματα κατάρτισης, τοπικής ανάπτυξης και διακρατικής συνεργασίας, ιδίως από τα ακόλουθα προγράμματα: ERDF, ESF, FIFG, Urban, Archimed, Medocc, 3C West, Grundtvig, Ita-Malta, EIE, EAGGF, Erasmus+.